press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

OceanX Watches แบรนด์ใหม่ของทีมงาน Ancon Watches, USA โดยได้ร่วมทุน กับใหม่กับทั้งทาง Swiss และ HK 

โดยยังคงคุณภาพการผลิตเดิมที่เคยฝากไว้กับ Ancon และเปิดตัวรุ่นแรกในรุ่น SharkMaster

OceanX Watch